ما که هستیم

نام «گیوه چیان» از نام های آشنا در شهر اصفهان است و از برند های قدیمی در رمینه تولید کفش های دستدوز و گیوه های سنتی . برند شاید کلمه چندان مناسی برای تعریف این نام نبا شد!قدمت تولید کفش در این خانواده بسیار ریشه دار تر از این کلمه است.

 گیوه چیان را قدیمی های اضفهان می شناسند و حالا نسل جوان تر در حال ادامه دادن این سنت خانوادگی هستند، نسل جوانی که می گویند :

«ما فکر میکنیم گذشتگان ما طراحان بی نطیری بوده اند. 

خانه ها و لباس های بی نظیری داشته اند رنگ در زندگیشان جاری بوده و با طراحی هایشان به ما یادآوری می کنند که تو کار مهمی در این دنیا برای انجام دادن داری…

ما با تجربه نسل یه نسلی که داشته ایم  گیوه ها و چارق های قدیمی را دوباره به زندگی امروز می آوریم؛

و کفش هایی طراحی میکنیم که از هنر پیشینیان الهام گرفته و راز رمز زندگی را به یادمان می آورد .»